På grund utav GDPR så blir det svårt för föreningen att underhålla ett register för utskick av  ett digitalt nyhetsbrev. Då vi ur ett miljöperspektiv inte vill dela ut nyheter i pappersformat i varje postfack hänvisar vi er till denna "Nyhets-sida" för att hålla er uppdaterade om förändringar i föreningen och i närområdet.

Större förändringar/nyheter kommer även att sättas upp på anslagstavlorna i respektive trapphus.