På grund utav GDPR så blir det svårt för föreningen att underhålla ett register för utskick av  ett digitalt nyhetsbrev. Då vi ur ett miljöperspektiv inte vill dela ut nyheter i pappersformat i varje postfack hänvisar vi er till denna "Nyhets-sida" för att hålla er uppdaterade om förändringar i föreningen och i närområdet.

Större förändringar/nyheter kommer även att sättas upp på anslagstavlorna i respektive trapphus.

Uppdatering kring städningen i föreningen                                                                         Juni 2019

Då det har varit kontinuerliga problem med städfirman som Ikanos interim styrelse tecknade avtal med sade vi upp detta avtalet per den sista april. Dessvärre hade vi inte något avtal med en ny städfirma vid denna tidpunkten men vi valde ändå att avsluta avtalet då vi annars hade behövt ha kvar städfirman året ut. Pga de långvariga problem (där det största problemet var att de inte städade veckovis som det stod i avtalet) som inte förbättrades trots påtryckningar ifrån oss så var det av stor vikt att inte behöva ha kvar städfirman året ut. 

Den nya städfirman kommer att utföra sin första städning den 23 maj och kommer sedan städa trapphusen veckovis. Vi har stora förhoppningar om att detta komma öka trivseln i föreningen då våra allmänna utrymmen kommer vara rena och fräsha och även minska kostnaderna för hissuttryckningar under hösten/vintern då hisspåren kommer rengöras ifrån grus varje vecka. 

Dessa tre veckorna utan städning har varit ett nödvändigt ont för att vi ska få en framtida förbättring så vi hoppas att det finns förståelse för detta. 

mvh, 
Styrelsen