Behöver du fler Nycklar?

Nyckel
Kopiering av nyckel görs av Lås Larmteknik Värmdö AB mot uppvisande av av senaste månadsfaktura, giltig legitimation samt upvisande av fysisk nyckel.
Adress: Mörtnäs Hagväg 1, telefon: 08 570 105 55.

Tagg
Om du har förlorat eller har en tagg som slutat fungera, vänligen hör av dig till styrelseln på styrelsen@brfglasera.se. Ersättning av förlorad tagg debiteras 40:- på nästkommande månadshyra.