FAQ

Om du inte hittar svar på din fråga på vår hemsida kontakta styrelsen på styrelsen@brfglasera.se

Andrahandsuthyrning
Medlemmens rätt att disponera sin lägenhet för uthyrning begränsas av att styrelsen ska godkänna uthyrningen. Anmälan ska ske i god tid före uthyrningen, skriftligen på särskild blankett som du hittar här. Ansökan kan beviljas om anledning är arbete eller studier på annan ort under en begränsad tid dock inte kortare än 3 månader. Avtalet om uthyrning ska bifogas och hyresgästen ska vara klart identifierad med personnummer. Vid andrahandsuthyrning så kommer man behöva betala upplåtelseavgift.

Medlemmens ansvar för att avgiften till föreningen betalas, att lägenheten behålls i samma skick samt att hyresgästen beter sig i enlighet med de regler och bestämmelser som finns i föreningen kvarstår även då denne inte fysiskt bor i sin lägenhet.

Om lägenheten hyrs ut utan styrelsens godkännande eller i strid med villkoren för andrahandsuthyrning är detta en otillåten uthyrning som kan lämnas till jurister för behandling och så småningom leda till ett förverkande av bostadsrätten. Detta kan också ske om innehavaren inte tar sitt ansvar enligt ovan punkter.

Grillning
Det finns en gemensam grill på gården där principen ”först till kvarn” gäller. Med andra ord är det inte möjligt att boka grillen en viss tid eller datum. När man använder grillen ansvarar man även för att göra den ren, ta bort aska osv. 
 
Grillning på balkong är endasttillåtet om man har elgrill eller gasolgrill. Kolgrillar är inte tillåtet med tanke på brandrisken.

Inglasning av balkong
Inglasning av balkonger är ingen fråga styrelsen driver utan det finns en projektgrupp som ser över förutsättningarna för inglasning. Vill du gå med i denna projektgrupp hör av dig till styrelsen så förmedlar vi en kontakt.

Markiser/solskydd
Är du intresserad av att sätta upp en markis eller något form av solskydd?
Klicka här för att läsa om föreningens riktlinjer.

Nycklar & tagg
Kopiering av nyckel görs av Lås Larmteknik Värmdö AB mot uppvisande av av senaste månadsfaktura, giltig legitimation samt upvisande av fysisk nyckel.
Adress: Mörtnäs Hagväg 1, telefon: 08 570 105 55.

Tagg
Om du har förlorat eller har en tagg som slutat fungera, vänligen hör av dig till styrelseln på styrelsen@brfglasera.se. Ersättning av förlorad tagg debiteras 40:- på nästkommande månadshyra.

Namn på postlåda och dörr
Om du behöver ändra namn på ovanstående, kontakta SBC så ordnar de detta inom kort.

Parkering
Föreningen har 54 parkeringsplatser som tillgänglig för föreningens medlemmar att hyra i ”Porslinsgaraget” som ligger på Wilhelms Kåges gata. Corepark sköter uthyrning av parkeringsplatser, om ni är intresserade av att hyra en parkeringsplats kontakta Corepark på 08-650 02 15 eller mejla info@corepark.se så hjälper de dig. Det är även Corepark ni kontaktar för information om eventuell kö för parkeringsplatser.